Wednesday, 2 February 2011

हि कधी सुधरतील का?

मध्ये कधी तरी ओबामा का जॉर्ज-बुश यापैकी कुणीतरी म्हणाल्याच आठवतय; कि साऊथ इंडियन माणसं हि जगातली सगळ्यात हुशार जमात आहे म्हणून. त्यावरून माझा तरी असा ग्रह झालाय कि बहुधा सगळी हुशार साऊथ इंडियन आण्णा लोक फक्त अमेरिकेतच गेली असावीत कारण आता जी काही इथं भारतात शिल्लक राहिली आहेत किंवा इतरत्र गेली आहेत त्यांच्याकड बघून तरी असं काही तरी म्हणणारयाचीच बुद्धी भ्रष्ट झाली का काय असं वाटाय लागत.

कारण बुद्धीमत्ता तर सोडाच या लोकांच्याकड साधा कॉमन सेन्स नावाचा काही भाग आहे का नाही असा कधी कधी प्रश्न पडतो. असाच एक आण्णा आमच्या कंपनीत नवीनच जॉईन झालता. डोळ्यावर सोडा वॉटरचा चष्मा, डोक्यावर एकबी केस नाही, तोंडातल फर्निचर सदोदित बाहेर आणि यावर कडी म्हणजे कुनीबी भेटू दे उगीचच हसून कहो भाई केसे हुं? म्हणणार (अरे XXXच्या तुला हिंदी येत नसल तर बोलू नको; पण आमच्या कानावर बलात्कार का?) बाकी ह्या लोकांना हिंदीचा कळवळा फक्त इथं आल्यावरच येत असतो आणि ते बी कुणी नवीन ओळखीचा आणि तेच्या फायद्याचा असला तरच. इतरवेळी चार आण्णा एकत्र येऊदेत; नाही तुमच्या कानाची काशी झाली तर नाव नाही सांगणार. आपल्यात कुणीतरी दुसरा माणूस आहे त्याचा विचारच येणार नाही हेंच्या मनात. हेंच आपलं क्याड-म्याड क्याड-म्याड चालूच.

तर असा तो आण्णा. नवीनच होता माझी काय ओळख-बिळख नव्हती. पण ध्यानच असलं कि शंभर माणसात उठून दिसलं. असाच एक दिवशी कंपनीच्या मेस मध्ये जेवायला गेलतो. पण बसायला जागाच न्हवती लांबून बघीतल तर एका कोपरयात आण्णा बसला होता आणि दोन खुर्च्या रिकाम्या; मी पळत जाऊन एक खुर्ची पकडली आणि मुद्दामच दुसरीकड बघून जेवायला लागलो म्हटलं हेच्या नादाला लागून डोक पिकवून घ्यायला नको. तेवढ्यात एक फॉरीनर जागा शोधत शोधत तिथं आला आणि आण्णाला उद्देशून म्हनला “Can I sit here?” तर हे म्हणतय कसं “NO NO !! no one is sitting here; you can sit.

आता हेचं “NO NO” ऐकूनच तो फॉरीनर चार पावलं लांब गेलता; तिथन त्यो बिचारा परत आला. आणि शेजारच्या खुर्चीवर बसला. आता फॉरीनर शेजारी बसला म्हणल्यावर हे आण्णा एवढ चेकाळल म्हणता; काय बोलायची सोय नाही. मग तेला नाव काय? गाव काय? राहतोस कुठ? खातोस कुठ? शिकलास काय? काय बी विचारत सुटल. आधीच ते बिचार इथल्या गर्मिला आणि गर्दीला वैतागलेल. त्यात ह्या आण्णान हाईटच केली त्या फॉरीनरला सरळ सरळ विचारल “Are you married or do you have GF?” त्या फॉरीनरन तोंड वाकड केलं “Excuse Me!!” म्हणला आणि गप् उठून गेला. तरीबी ह्या आण्णाला काय नाहीच हे आपलं दात काढून हसतयचं.

हेंच्या सो कोल्ड अनुभवाचा आणि हेंच्या कामाच्या दर्जाचा मला कधी दुरान्वयेही संबंध दिसला नाही. काम चालू व्हायच्या आधी हेंच्या गप्पा काय ऐकाव्यात; आणि नुसतं काम चालू व्हायचा आवकाश हेंनी शेपूट घातलीच म्हणून समजा. असं कितीतरी वेळा अनुभवलय मी. फारच काय झालं तर सिक लिव्ह टाकून निवांत सुट्टीवर जाणार ४-८ दिवस; मग काम गेल बोंबलत. त्यामुळ कुणाचाबी साउथ कडचा कुठला बी सिवी-बीवी दिसला तर मी दहादा विचार करतो.

मी ऑन-साईट ला असतानाचा किस्सा एकदा आमची क्लायंट आमच्या ग्रुप बरोबर गप्पा मारत होती त्यात आमचा तो मगाचा आण्णा सुध्धा होता, बोलता बोलता सेक्स वर विषय आला. आमची क्लायंट म्हणाली “Here Everyone does it at the age of 16!!” त्यावर आमचा आण्णा म्हणतो कसा “But I am still virgin!!! आमच्या क्लायंटचा चेहरा अगदी बघण्यासारखा झालता. (आता ह्यो virgin आहे हे क्लायंटला सांगण्यापाठीमागचा ह्याचा उद्देश खरच देव जाणे!!)

बाकी ह्या लोकांच्या एवढी झिंग जमात जगाच्या पाठीवर कुठ नसल; ऑन-साईट ला जायला अगदी जीव जातोय हेंचा; आण्णा-आण्णा लोक एकमेकाला एकदम सामील; (कलर वरनच एकमेकाला ओळखणार; आणि मग लगेच दोस्त); वळखी-बिळखी काढून लाख लडतरी करून नंबर लावणार आणि एकदा का ऑन-साईटला गेली परतायच नाव काढणार नाहीत, एकदम क्लायंटला चिकटूनच बसणार; बॉसची चाटूगिरी करणार काय बी करणार पण काहि झालं तरी एक ५-६ वर्ष तरी परत यायचं नाव काढणार नाहीत. दररोज आपला भात शिजवणार आणि तेच खाऊन दिवस काढणार.

ऑन-साईटला असतानाच एक दिवस मला आमच्या क्लायंटन बोलवून सांगितलं कि नेक्स्ट मंथ तू परत जाऊ शकतोस; इथल काम संपलय. मी परत यायला मिळणार म्हणून खुश झालतो. आता नेहमीप्रमाणे कान टवकारून बसलेल्या ह्या आण्णाला हि गोष्ट लगेच समजली; तेन मला अगदी सिरीयसली जवळ बोलावलं; म्हणाला हे बघ! तू काय जास्त दिवस इथं राहिलेला नाहीस, त्यामुळ जास्त काय सेविंग केल नसशील; आता इथून पुढ फक्त रूमवरच राहत जा कुठ बाहेर-बिहेर जायच्या भानगडीत पडू नकोस.पोर म्हणतील इकडं जाऊ तीकड जाऊ; आपण आपलं काय तरी कारण सांगायचं आणि रूमवरच राहायचं; पैसे सेव कर

मी मनात म्हटलं बाबा इथच भेटलास; परत तीकड भेटू नकोस (भारतात). आता मला सांगा मंडळी तुमच्या-माझ्यासारखा एखादा असता तर त्यो काय म्हणाला असता अरे शेवटचे थोडेच दिवस राहिलेत; काय बघायचं राहील असेल तर बघून घे; मजा कर!! परत परत काय थोडाच येणार आहेस इथं? पण मग आण्णा तो कसला? आपल्याला काय तेंच्या सारख झेपणार हाय थोडच?.

असो; आता तुम्ही म्हणशीला बस झाली मापं काढन; सगळी आण्णा काय तशीच असत्यात काय? तुमच पण बरोबर हाय ओ; सगळीच आण्णा तशी असत्यात आणि आपली सगळीच माणस शहाणी असत्यात असं काय नाही पण आण्णा लोकांच्यात हे प्रमाण जरा जास्त. म्हणजे १००-१५० टक्के एवढचं.

2 comments:

  1. hahhaha...mala mahit aahe ha "Anna" kon ahe te...

    ReplyDelete
  2. Avadala re mala blog ... mast lihito ki bhavaa tu ... ekdum manapasun :)

    ReplyDelete